Felhasználási feltételek

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót, mielőtt böngészne, vagy szolgáltatásainkat igénybe venné. Azzal, hogy belépett a www.babakunyho.hu oldalra, vagy letöltötte mobilalkalmazásunkat, elfogadta a Felhasználási Feltételekben és az Adatvédelmi szabályzatban leírt feltételeket, abban az esetben is, ha Ön nem regisztrált felhasználónk.

 

Jogi Nyilatkozata

A honlapon és a mobilalkalmazásban megjelenített információkat, dokumentumokat, a Babakunyhó Bt. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

 

www.babakunyho.hu és a  Babakunyhó mobilalkalmazás a pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

A www.babakunyho.hu oldalon és a és a  Babakunyhó mobilalkalmazásban található tartalom, információs oldalak, fotók, leírások, grafikák, hangfelvételek, videók és védjegyek a Babakunyhó Bt. vagy partnerei kizárólagos szellemi tulajdonát képzik. A Babakunyhó Bt. fenntart magának minden, a lap és alkalmazás bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

 

A honlapon és az alkalmazásban elérhető védjegyeket, lógókat, információkat a Babakunyhó Bt. kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személy a jelen honlap és alkalmazás céljától eltérően semmilyen módon és jogcímen nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé. A Babakunyhó Bt. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos, ezen honlaphoz és alkalmazáshoz bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. A Babakunyhó Bt. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

 

A Babakunyhó Bt. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a www.babakunyho.hu és a Babakunyhó mobilalkalmazás felület egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A Babakunyhó Bt. hozzájárulása nélkül nem jogosult a www.babakunyho.hu felület bármely részének a többszörözésére, további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 

A Babakunyhó Bt. hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó az információkat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára, számítógépre letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa. Ezen felhasználási engedély kizárólag a weboldalak és a mobilalkalmazás oldalainak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

 

Amennyiben a honlapon vagy a mobilalkalmazásban a Babakunyhó Bt.-től függetlenül módosítás történik - amennyiben a törvény másként nem rendelkezik - a Babakunyhó Bt. semmilyen természetű garanciát nem vállal a felhasználó képernyőjén megjelenített weboldalak pontosságára, megbízhatóságára, vagy tartalmára vonatkozóan.

 

A Babakunyhó Bt. fenntartja a jogot a honlapon és a mobilalkalmazásban megjelenített tartalmak módosítására, továbbá elérhetőségük megszüntetésére.

 

A Babakunyhó Bt. nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot a honlaphoz és a mobilalkalmazáshoz való hozzáférés folyamatosságára vagy hibamentességére.

A honlap tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más – a Babakunyhó Bt. ellenőrzésén kívüli – oldalakhoz vezetnek. A Babakunyhó Bt. nem vállalja a felelősséget ezen oldalak adatvédelmi szolgáltatásaiért vagy az oldalak tartalmaiért. Ezeket a linkeket csak azért adja meg, hogy a honlapra látogatók számára könnyebbé tegye az információkeresést egy adott területen.

A látogató/érintett jogai

A honlap és az mobilalkalmazás, illetve az ott megjelenő információk, dokumentációk hozzáféréséből, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap és/vagy a mobilalkalmazás használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért, veszteségért a felelősséget a Babakunyhó Bt. kizárja.

 

A Babakunyhó Bt. nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, melyekhez a Babakunyhó Bt. weboldala és/vagy mobilalkalmazása kapcsolódik, vagy amelyekre hivatkozik.

Amennyiben a felhasználó írásos anyagot bocsát a Babakunyhó Bt. rendelkezésére, a felhasználó elismeri, hogy az alkalmas a nyilvánosságra-hozatalra, és elfogadja, hogy a Babakunyhó Bt.  azt - minden felelősségvállalás nélkül - közzéteheti, tartalmát részben vagy egészben a szerzői minőség feltüntetésével felhasználhatja. A felhasználó ezzel azt is vállalja, hogy a rendelkezésre bocsátott dokumentum, tartalom nem sérti harmadik személy hozzá fűződő, szerzői, illetve egyéb jogait, és azokkal kapcsolatban nem kezdeményez a Babakunyhó Bt. ellen jogi eljárást, nem terjeszt elő semmilyen követelést, illetve igényérvényesítést, továbbá harmadik fél igényérvényesítése esetén kártalanítja a Babakunyhó Bt. -t.

 

A Babakunyhó Bt. egyes weboldalai és mobilalkalmazásai a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhatnak, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

 

Általános jogi elvek

A jelen jogi nyilatkozatban nem rendezett kérdésekben a hatályos jogszabályi előírásokban foglalt rendelkezések az irányadóak.

 

Adatvédelem

Adatvédelmi szabályzatunk külön menüpontban olvasható itt.