Házirend

Hang és képfelvétel

Elfogadom, hogy a rendezvényen hang- és képfelvétel készülhet, a rendezvényre történő jelentkezés az esetleges fényképfelvételeken történő megjelenés tudomásulvételével történik. Résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy személyéről a rendezvény ideje alatt nyilvános hang-és képfelvétel készüljön. Résztvevő minden befolyástól mentesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a rendezvényen készített kép-, hang-, és videofelvételeket sugárzással vagy más módon a nyilvánossághoz közvetítse, annak hangját, képét, valamint hangját és képét együttesen rögzítse, valamint hogy a Szervező ezen felhasználási módokra harmadik személyeknek további felhasználási engedélyt adjon. Résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy az így létrejött hang-, kép- és videofelvételeknek a szerzői jogi törvényben meghatározott szerzői vagyoni jogai a Szervezőt, illetve a Szervezőtől további felhasználási engedélyt kapó harmadik személyeket illetik meg, azokat bármely ismert felhasználási módon felhasználhatják, így azokat különösen többszörözhetik, terjeszthetik, vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon úgy tehetik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg, illetve sugárzással vagy más módon ismételten a nyilvánossághoz közvetíthetik. Résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a felhasználásokért a Résztvevőnek díjazás nem jár. Szervező nem felel a Kiállítók által okozott minden olyan kárért melyet a Résztvevőknek, vagy harmadik személynek okoznak. 

 

Adatvédelmi kitétel

Elfogadó nyilatkozatommal, regisztrációmmal igazolom, hogy az általam megadott adatok valósak. Hozzájárulok, hogy saját adataimat a Babakunyhó Bt., a Krio Zrt. és Mini-Manó Kft. a mindenkori hatályos jogszabályok (2011: CXII. tv.; 1995:CXIX tv., 1998: VI. tv; 2011: CVIII. tv.) alapján kezelje, illetve azok adatkezelői, adatfeldolgozói azokat ajándékok, termékminták, ismertetők, ajánlatok postai úton történő küldésére, valamint elektronikus hirdetésen (e-mail, SMS, MMS, stb.) vagy automatizált hívórendszeren keresztüli, telefonos, illetve személyes megkeresésére használják. Az adatokat a Babakunyhó Bt., a Krio Zrt. és a Mini-Manó Kft. részére adom meg önkéntesen. A Babakunyhó Bt. a Krio Zrt. és a Mini-Manó Kft. az adatokat mindig jogszerűen és bizalmasan kezeli.  Az adatok felhasználását addig az időpontig tekintjük folyamatosnak, amíg azt Ön bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen vissza nem vonja elérhetőségeink valamelyikén: Babakunyhó Bt. 2111 Szada, Liget u. 27.; Telefon: 06 309 844344; E-mail: info@babakunyho.hu